top of page
Vyhledat

Realitní poradna #4 Změny v oblasti předkupního práva

Minulý měsíc mi přišel dotaz ohledně předkupního práva. V této oblasti dochází k nové právní úpravě, resp. novelizaci občanského zákoníku, která nabývá účinnosti 1. 7. 2020. Dnes bych se tedy věnovala právě této úpravě.

Možná jste zaslechli nebo sami zažili, jak komplikovaný byl prodej v případě, kdy k nemovitosti náleželo garážové stání, které bylo vymezeno spoluvlastnickým podílem na nemovitosti, konkrétně jako podíl na nebytovém prostoru.


Pro ilustraci si uveďme příklad bytového domu, který má 50 bytových jednotek a ke každé jednotce náleží 1 garážové stání, které je vymezeno jako vlastnictví 1/50 na nebytových prostorech. Před prodejem takové jednotky měl majitel povinnost obeslat zbývajících 49 spoluvlastníků s výzvou a nabídkou uplatnění předkupního práva na podíl 1/50 a čekat 3 měsíce, zda se mu někdo přihlásí. Teprve po uplynutí této lhůty mohl majitel prodávat i tento podíl na garážovém stání osobě, která kupovala jeho byt. Dá se předpokládat, že prodávající svůj byt nabízel s výhodou parkovacího stání, což je v současnosti obrovský bonus prakticky kdekoliv a tedy mnohdy zásadní faktor při koupi bytu zájemcem. Výsledkem mohlo být, že parkovací stání zakoupil někdo ze sousedů a pokud ne, lhůta 3 měsíců, po kterou bylo nutno čekat, byla natolik dlouhá, že některé zájemce odradila.

V této složité a napjaté době proto považuji toto zrušení za velmi pozitivní změnu.


Nově se tak nebude předkupní právo uplatňovat ve dvou následujících případech, kdy je společně s jednotkou převáděn:

1) spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů, který s ní funkčně souvisí, nebo

2) spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která funkčně souvisí s nemovitou věcí, k níž je vlastnické právo rozděleno na vlastnické právo k jednotkám.

Ovšem, jako spousta ustanovení v našem právním řádu, i toto má výjimku, a tou je kupř. situace, kdy jste spoluvlastnický podíl nabyli děděním. Zde si musíte dát pozor na ochrannou 6ti měsíční lhůtu, během které mají ostatní spoluvlastníci nadále předkupní právo. Ledaže převádíme svůj podíl některému ze spoluvlastníků, a dále manželce, manželovi, sourozenci nebo příbuzným v přímé linii, na tyto převody se předkupní právo nevztahuje.


Hezký den, L.

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
Post: Blog2_Post
bottom of page