top of page
Vyhledat

Realitní poradna #3 Pronájmy v době epidemie


Všude čtu, že se roztrhl pytel s pronájmy v Praze, můžu si říct svému pronajímateli o slevu nebo můžu využít odklad nájmu, o kterém jsem slyšel? Petr S.


Ano, je pravda, že byty z platforem typu Airbnb se nám přesunuly do nabídky realitních serverů a jsou často inzerovány s velice dobrou cenou, což tlačí ceny nájmů směrem dolů. Dá se předpokládat, že po uvolnění opatření a návratu života k normálu se tyto byty (nebo alespoň jejich část) opět přesunou do nabídky krátkodobých pronájmů a ceny nájmů se zase navýší. Vy si v tomto mezičase můžete vyjednat se svým pronajímatelem lepší podmínky, záleží zde čistě na Vaší dohodě.


Co se týče druhé části Vaší otázky, je pravdou, že nájemníci bez příjmů nemohou dostat výpověď z bytu, pokud v důsledku epidemie nebudou schopni do konce července platit nájemné, ovšem pouze za splnění konkrétních podmínek. Současně není zákonem nijak dotčeno právo pronajímatele vypovědět nájem bytu z jiných důvodů, než je neplacení nájemného. Nastalo-li Vám prodlení s platbami nájemného v rozhodné době od 12. března do 31. července tohoto roku, máte čas na úhradu svého dluhu do konce tohoto roku. Pokud dlužné nájemné neuhradíte k 31. prosinci 2020, mohl by Vám pronajímatel dát výpověď i bez výpovědní doby. Do zákona se též dostala povinnost nájemce doložit skutečnost, že prodlení s platbou nastala v důsledku opatření proti koronaviru. To je možné doložit potvrzením vystaveným úřadem práce, výpovědí z pracovního poměru nebo třeba rozhodnutím zaměstnavatele o snížení mzdy. V každém případě Vám doporučuji včasné informování pronajímatele o Vaší situaci a dohodu, jakým vhodným způsobem rozhodné skutečnosti doložíte.


Děkuji, L.

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
Post: Blog2_Post
bottom of page